Friggagatan

På Friggagatan byggdes hyresfastighet och Bykärr Entreprenad AB deltog i spontning och hammarbandsarbetet.